Welkom:

Welkom op VerdienViaInternet.nl. Wij zijn van plan om uit te groeien toe de beste Get-Paid-To website van nederland. Dit willen wij bereiken door een zo ruim en actueel mogelijk overzicht te geven van alle Get-Paid-To bedrijven van de wereld. Dus niet alleen de bedrijven met Referralsystemen zoals veel websites doen, maar ook de bedrijven zonder referralsysteem. Deze betalen jouw namelijk relatief gezien veel meer.

Member van VerdienViaInternet.nl worden?
Als je member wordt van VerdienViaInternet.nl kan je zeer gemakkelijk referrals verdienen voor jouw accounts. Het werkt makkelijk. Jij vult op onze site van alle programma's waar je lid van bent jouw loginnaam in, vervolgens krijgt iedere bezoeker die jij naar deze website toestuurd jouw referral link te zien. Zonder enige moeite heb je dus een uitgebreide en actuele website. Klik hier om je aan te melden."; $includetxt="topbedrijven"; include("include.tekst.php"); echo"
Top $aantalbedrvar Bedrijven

$voettoetekstfrominclude

10 Nieuwste Bedrijven

"; $query="SELECT * FROM _bedrijf where stop=0 ORDER BY id DESC LIMIT 0, 10"; $resultaat = mysql_query($query); while ($record=mysql_fetch_array($resultaat)) { $naampje=$record[naam]; $idgetalle=$record[id]; echo""; } echo"
$naampje10 recentste uitbetalingen:

"; $query="SELECT * FROM _betaling ORDER BY id DESC LIMIT 0, 10"; $resultaat = mysql_query($query); while ($record=mysql_fetch_array($resultaat)) { $hallo=$hallo+1; $idgetal=$record[id]; $idbedr=$record[bedrid]; $query="SELECT * FROM _bedrijf WHERE ID=$idbedr"; $result=mysql_query($query); $r=mysql_fetch_array($result); $naampje=$r[naam]; $idnum=$r[id]; $valu=$record[valuta]; $bedragje=$record[bedrag]; if($valu==1){$valu=" ";} if($valu==2){$valu="$ ";} if($valu==3){$valu="F ";} echo""; } echo"
$naampje : $valu $bedragjeMeer info
"; include("zoekfram.php"); include("onder.php");